Category: Obrazovanje

Preko besplatne Microsoft edukacije do prvog radnog mesta

Microsoft Srbija i Dynamics 365 Business Central partneri organizovaće u periodu od 17. avgusta do 5. septembra 2020. godine besplatnu obuku pod nazivom nazivom D365 Business Central Akademija. Na raspolaganju je 40 slobodnih mesta, a poziv se odnosi na diplomce ili apsolvente – ekonomiste, menadžere, informatičare, inženjere – sve one koji imaju potencijal i želju da se bave prestižnim i dobro plaćenim poslom implementacije Dynamics NAV ili Dynamics 365 Business Central rešenja. Svi zainteresovani studenti mogu da se prijave na mail D365BCAcademy@outlook.com najkasnije do 30. jula.
Microsoft u Srbiji želi da investira u mlade i perspektivne ljude i zato organizuje besplatnu obuku za polaznike koji će se baviti poslovima implementacije Dynamics 365 rešenja.
«Business Central Akademija, ranije poznata kao NAV Akademija se održava u Srbiji počev od 2007. godine, a do sada je održana je više od 10 puta. Uvek smo za cilj imali da pomognemo diplomcima ili apsolventima da steknu dodatno praktično znanje, koje bismo im pomogli da se zaposle odmah nakon završenog fakulteta. Na osnovu dosadašnjih iskustava, oko 80% polaznika je dobilo ponude za posao u nekoj od Microsoft Dynamics partnerskih kuća nakon završenog treninga, a dobar deo čelnih pozicija u tim kućama drže upravo polaznici NAV Akademija od pre desetak godina. To nam i potvrđuje kvalitet obuke koji obezbeđujemo. Uz odličnu obuku i priliku za posao, polaznici sa tako stečenim znanjem dobijaju i mogućnost da uspešno napreduju u karijeri», izjavio je Aleksandar Totović iz kompanije Microsoft.

Tehničar mehatronike

NASTAVNI PLAN I PROGRAM U STRUČNOM OBRAZOVANjU ZASNOVAN NA STANDARDU KVALIFIKACIJE
Kao predmet nastavnih aktivnosti i istraživanja, stručno obrazovanje predstavlja značajan fenomen. Razlog permanentnog inoviranja i modernizacije stručnog obrazovanja, između ostalog, nalazi se u tome što stručno obrazovanje, zasnovano na potrebama tržišta rada, prati sve promene ekonomskog i tehnološkog razvoja društva. Osnovni cilj reforme stručnog obrazovanja je poboljšanje kvaliteta obrazovanja što podrazumeva uspostavljanje: socijalnog partnerstva, decentralizacije, dostupnosti, otvorenosti, programske i organizacione raznovrsnosti, i usmerenosti na ishode. Kako bi se stvorili uslovi za planiranje, kreiranje i sprovođenje programa stručnog obrazovanja u skladu sa zahtevima modernizacije, neophodno je uspostavljanje okvira za standardizaciju obrazovanja. Na ovaj način obezbeđuje se sistematski pristup razvoju nastavnog plana i programa srednjeg stručnog obrazovanja sa jasno definisanim ciljevima, ishodima i sadržajima, procesima i oblicima realizacije, načinima i kriterijumima vrednovanja postignuća.

Savremena didaktička oprema u funkciji nastave tehničara mehatronike

Savremeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju ne može biti u potpunosti ostvaren ako ne predviđa primenu savremene opreme koja omogućava učeniku sticanje i razvijanje praktičnih veština i istovremeno simulira realno radno okruženje i potrebe posla. Razvoj programa u stručnom obrazovanju odvija se kroz više različitih procesa od kojih je, između ostalih, i specifikacija uslova i normi. To je poseban proces koji se odnosi na preciziranje uslova (materijalnih, tehničkih, ljudskih) u kojima se realizuje proces obrazovanja i učenja. Rezultat ovog procesa je izrada normativa i standarda nastavnog rada. To je zvanični dokument, donet od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obavezujući za sve škole u kojima se realizuje nastava posmatranog obrazovnog profila.

Intenzivan tehnološki razvoj, naročito u oblasti informacionih tehnologija, prisutan u poslednjih dvadeset godina, značajno je uticao na modernizaciju edukativne i didaktičke opreme. Savremena nastavna oprema je usaglašena sa potrebama tržišta rada, tako da pruža mogućnost da se kod učenika razviju praktične veštine 21. veka. Obrazovni profil Tehničar mehatronike nalazi se u kategoriji savremenih profila baziranih na modernim tehnologijama, čiji nastavni plan i program zahteva primenu najnovijih didaktičkih sredstava i opreme. Normativ u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za stručne predmete u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike  predviđa da se nastava u pogledu prostora realizuje u zavisnosti od predmeta, tj. ishoda znanja i veština koje učenici treba da steknu i razviju. Glavni stručni predmeti i moduli, kao što su, na primer: Digitalna elektronika i mikrokontroleri, Hidraulični i pneumatski sistemi kao objekti upravljanja, Sistemi upravljanja u mehatronici, Električni pogon i oprema u mehatronici, Modeliranje sa analizom elemenata i mehanizama, Programabilni logički kontroleri, Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema, Elektromašinska priprema prema navedenom normativu realizuju se u specijalizovanim radionicama, kabinetima i laboratorijama

Inženjering na lak način

Često me pitaju kako to mi radimo inženjering iz oblasti automatizacije u industriji. Šta to znači? A kako se to radi? Pitanja te vrste dolaze sa različitih strana, tako da me je to nateralo da sednem, da se zamislim i da pokušam i sebi i drugima da objasnim šta je ono što radim.

Malo po malo, sagledao sam ceo slučaj. Rezultati tog procesa razmišljanja nalaze se u redovima u nastavku. Naravno, ovo je tek jedan ugao gledanja.

ČIME SE TO MI BAVIMO?
Osnovna stvar je, da sve inženjering firme pružaju neke usluge svojim korisnicima. U opštem slučaju, pa i našem, te usluge su: konsalting, projektovanje, nadzor nad izvođenjem radova, instalacija opreme, puštanje opreme u rad, servisiranje i održavanje i obuka korisnika. I u oblasti inženjeringa u automatizaciji u industriji to je tako.

KAKO TO UOPŠTE FUNKCIONIŠE?
Nije komplikovano. Sve aktivnosti se mogu podeliti u svega dva koraka. Prvi korak je dolaženje do posla (koji retko koje tehničko lice voli), a drugi njegova realizacija (u kojem ima baš lepih i zanimljivih delova, zbog kojih i volimo ovaj posao).

VISER studijski program: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

Studijski program NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE – Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Već više od jednog veka električna energija, kao najkorisniji vid energije, je pokretač svetske privrede, a danas se može reći i da je pokretač savremenog sveta. Potrošnja električne energije neprestano raste i postaje merilo životnog standarda. Sve privredne grane savremenog sveta bazirane su na korišćenju električne energije za sve vrste pogona u proizvodnji svih vrsta dobara, za transport i komunikacije, za visok kvalitet života uopšte. Potrebe za električnom energijom rastu sve brže i sve je teže doći do novih izvora koji će omogućiti proizvodnju električne energije. Pronalaženje novih, alternativnih i obnovljivih izvora energije postao je primarni zadatak energetičara. Uz to, energiju treba preneti i distribuirati do konzumnog područja uz minumim gubitaka i pritom voditi računa o životnoj sredini. Energetska efikasnost postaje savremeni problem i postaje zasebna oblast elektroenergetike..

Trenutno stanje i projekcija privrednog rasta Republike Srbije ukazuju na porast potreba za novim profilom stručnjaka iz oblasti elektroenergetike, koji će pored klasičnih stručnih znanja iz elektroenergetike, steći i znanja iz obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, ekologije, informatike, elektronike, automatike i ekonomije. Energetika je jedan od dva osnivačka smera na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu (formiran 1987. godine) i spada u fundamentalne oblasti savremene tehnike. Čuvajući jezgro struke, a uvažavajući činjenicu da je energetika sve više multidisciplinarna oblast, došlo se do efikasnog studijskog programa Nove energetske tehnologije.

Nastavnici mehatronike i njihovo stručno usavršavanje

Osnovni cilj stručnog obrazovanja je da svakom pojedincu pruži mogućnost zapošljavanja i adekvatnu osnovu za kontinuirani profesionalni razvoj. Ovaj cilj se realizuje kroz sticanje relevantnih kompetencija odnosno znanja, veština i profesionalnih stavova neophodnih za zapošljavanje i rad u određenom području rada. Takođe, stručno obrazovanje omogućava i nastavak školovanja sticanjem inicijalnog i kontinuiranog stručnog obrazovanja i obuka, razvojem sposobnosti, talenata i potencijala. Stručno obrazovanje, ovako koncipirano, treba da omogući distribuciju znanja, veština i kompetencija, vertikalnu i horizontalnu prohodnost, lični izbor pojedinca i unapređivanje kvaliteta života.

U procesu kontinualnog poboljšanja i modernizacije stručnog obrazovanja veoma važanu ulogu imaju nastavnici. Od nastavnika u stručnom obrazovanju se očekuje da budu kvalifikovani, obrazovani i dobri poznavaoci struke koju predaju. Pored kompetencija koje se odnose na užu stručnu oblast, a koje su nastavnici stekli i razvili tokom svog inicijalnog obrazovanja, nastavnici stručnih predmeta treba da poseduju i kompetencije za poučavanje i učenje, za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika i kompetencije za komunikaciju i saradnju. Promene u radnom okruženju i modernizacija stručnog obrazovanja postavljaju nove zahteve prema nastavniku. Savremeno stručno obrazovanje zasnovano na potrebama tržišta rada prati sve promene ekonomskog i tehnološkog razvoja društva. Da bi održao visok kvalitet profesionalnog identiteta, nastavnik stručnih predmeta treba da je u stalnom kontaktu sa svojom užom strukom.

Energy University – Schneider Electric online program edukacije dostigao 500,000 registrovanih korisnika

Kompanija Schneider Electric, globalni specijalista u upravljanju energijom i automatizacijom, nedavno je dobila svog 500.000 registrovanog korisnika besplatnog online edukativnog programa Energy UniversityTM. Ovaj program pruža mogućnost obuke profesionalaca iz svih tipova industrija i na svim organizacionim nivoima iz domena energetske efikasnosti, kao i priliku da steknu sertifikaciju u oblasti upravljanja energijom.
Od 2009. godine više od 200 besplatnih kurseva mogu se pratiti na 13 jezika u 185 zemalja sveta. Neke od dostupnih tema su: energetska efikasnost, automatizacija i kontrola u objektima, osvetljenje, HVAC, data centri, industrijski sistemi, električni sistemi, primene rešenja u hotelima, bolnicama i još mnogo toga.